Make your own free website on Tripod.com
MUAFAKAT RESOURCES MARKETING
HARGA SEMENANJUNG RM360.00
SABAH & SARAWAK RM380.00
  Penyampai : Y.Bhg. Dato'Hj.Hassan Azahari
  Biodata : Dato' Haji Hassan Azahari telah dilahirkan di Makkatul Mukarramah pada tahun 1928. Beliau telah mendapat talaqi bacaan Al-Quran ketika berada di Makkah. Seterusnya beliau telah melanjutkan pelajaran di Ma'ahad Hishamuddin hingga Rabi Thanawi. Beliau juga menjadi Johan Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan dan seterusnya meluaskan pengajarannya di radio dan televisyen. Beliau kerap menjadi pengadil pada Tilawah Al-Quran peringkat Kebangsaan mahupun Antarabangsa.

KLIK DISINI UNTUK BORANG PESANAN POS

Pelajaran Asas Tajwid dan Membaca Al-Quran mengikut kaedah Rasm Uthmani merupakan satu anugerah kepada seluruh umat islam disampaikan oleh Yg.Bhg.Dato'Hj.Hassan Azahari seorang tokoh yang tidak asing di kalangan umat islam di negara ini.Beliau yang juga merupakan penerima Tokoh Maal Hijrah Kebangsaan 1423H.VCD yang didatangkan dalam dua bahagian membincangkan mengenai asas tajwid secara mendalam.
 
ISI KANDUNGAN ASAS TAJWID
1. Pengenalan pelajaran Asas Tajwid dan Al-Quran
2. Sejarah Al-Quran diturunkan
3. Sejarah pengumpulan Al-Quran
4. Pengertian Rasm Uthmani dan kelebihannya.
5. Peringkat penulisan Al-Quran dan tanda-tanda Rasm Uthmani.
1. Ulangkaji pelajaran - Fadhilat membaca Al-Quran.
2. Kesilapan dalam bacaan Al-Quran - Martabat Qiraah - Rukun Tajwid
3. Mikadimah khas dalam ilmu Tajwid-Hukum Bacaan Isti'adzah Basmalah-Wajah-wajah bacaan Al-Quran
1. Ulangkaji pelajaran Wajah pembacaan Al-Quran
__yang dilarang.
2. Hukum nun mati dan Tanwin bertemu huruf Hijaiyah
__Latihan Kefahaman
3. Hukum Izhar Latihan Kefahaman
4. Hukum Idgham Maal Ghunnah Hukum Izhar Mutlak
1. Ulangkaji pelajaran
2. Hukum Idgham Bighari Ghunnah Latihan Kefahaman
3. Perbezaan Idgham Nakhis dengan Idgham Kamil
4. Hukum Iqlab
5. Hukum Ikhfa'
1. Ulangkaji pelajaran
2. Perbezaan Ikhfa' dengan Idgham
3. Bunyi huruf Ikhfa' dan misalannya
4. Latihan Hukum nun mati dan Tanwin
5. Hukum Min mati bertemu huruf Hijayah
6. Hukum Ikhfa' Syafawi
1. Ulangkaji pelajaran
2. Hukum Idgham Mutamasilain
3. Hukum Izhar Syafawi
4. Hukum Wajibul Ghunnah

1. Ulangkaji pelajaran
2. Mengenai tanda-tanda Rasm Uthmani
3. Faedah mengetahui tanda-tanda Rasm Uthmani
1. Ulangkaji pelajaran.
2. Hukum bacaan huruf-huruf di awal surah.
3. Tambahan tanda-tanda Rasm Uthmani Latihan Kefahaman.
1. Latihan mengenal tanda-tanda Rasm Uthmani.
2. Pelajaran membaca surah Al-Fatihah yang betul.
3. Latihan Kefahaman.
4. Kepentingan mengenai Makhraj Huruf Tujuh Anggota
__yang mengeluarkan huruf.
 
MUAFAKAT RESOURCES MARKETING
Tel : 03-90595158
Lot 3-072, 3th. Floor, Endah Parade
Fax : 03-90595159
Jalan 1/149E, Letter Box 389
Bandar Baru Seri Petaling
Hubungi : SHARIFAH/AZMAN
57000 Kuala Lumpur, MALAYSIA
H/P :016-3642448 = Encik AZMAN